Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών από το 1974.