Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

Studer A807 reel to reel tape recorder

DSCN1628

DSCN1630

Specifications

Motor: 2 x reel, 1 x capstan

Tape speeds: 3 34  7 12  15 ips