Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

McCormack Power Drive DNA-1 power amplifier

DSCN1814

DSCN1815

DSCN1816