Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

Επισκευή – Συντήρηση