Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

Akai GXC-570D Manual – Stereo Cassette Tape Deck – HiFi

DSCN0892

 • Type: 3-head, single compact cassette deck

  Track System: 4-track, 2-channel stereo

  Tape Speed: 4.76 cm/s

  Heads: 1 x combination record/playback, 1 x erase

  Motor: 2 x reel, 1 x capstan

  Tape Type: type I, Cr02, FeCr

  Noise Reduction: B

  Frequency Response: 30Hz to 19kHz  (FeCr tape)

  Signal to Noise Ratio: 62dB  (dolby B)

  Wow and Flutter: 0.06%

  Total Harmonic Distortion: 1%

  Input: 70mV (line), 0.3mV (mic)

  Output: 0.775V (line)

  Semiconductors: 110 x transistors, 159 x diodes, 12 x FET, 9 x IC

  Dimensions: 440 x 255 x 225mm

  Weight: 13.5kg