Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

Akai Gx 400d Ss 4 Channel Reel To Reel Tape Recorder

DSCN1004

DSCN1005

DSCN1006

DSCN1007

Track system: 4-track, 2-channel, stereo/monaural system

Heads: 2 x GX record/erase, 2 x GX play

Motor: 2 x reel, 1 x capstan

Reel size: up to 10.5 inch reel

Tape speeds: 3 34  7 12  15 ips

Wow and flutter: 0.035% (15 ips)

Frequency response: 20Hz to 30kHz (15 ips)

Signal to Noise Ratio: 54dB

Total harmonic distortion: 1%

Crosstalk: 45dB

Input: 100mV (line), 5mV (DIN), 0.5mV (mic)

Output: 1.23V (line), 0.6V (DIN)

Semiconductors: 93 x transistors, 87 x diodes

Dimensions: 457 x 590 x 240mm

Weight: 31.2kg