Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

Λοιπές Υπηρεσίες

Επισκευές στα Εργαστήριά μας

Επισκευάζουμε όλες σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν σχέση με ήχο και εικόνα (Τηλεοράσεις CRT, LCD, Plasma, LED, Τηλεχειριστήρια παντός τύπου, Videos παντός τύπου, CD-DVD, Στερεοφωνικά συστήματα, ενισχυτές, ηχεία, κασετόφωνα, tuners, πικάπ, πομποδέκτες universal, ham και marines).

Συναγερμοί Οικιών και Καταστημάτων

Πραγματοποιούμε οικονομοτεχνικές μελέτες χώρων και μελέτες εγκαταστάσεων, προτείνουμε πάντα τον απολύτως απαραίτητο εξοπλισμό σε σχέση με το κόστος, και τοποθετούμε τις καλωδιώσεις και το κάθε εξάρτημα με τη μέγιστη προσοχή κι επαγγελματικότητα.
Επίσης εγκαθιστούμε κάμερες και καταγραφικά επιτηρήσεως.

Κεραίες

Πραγματοποιούμε μελέτες εγκαταστάσεων κι εγκαθιστούμε κεραίες για επίγεια αναλογικά και ψηφιακά κανάλια, καθώς και δορυφορικά συστήματα, τόσον σε κεντρικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών, όσο και σε ατομικές εγκαταστάσεις.
Επίσης επισκευάζουμε με προσοχή κι επιμέλεια τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Δορυφορικοί Δέκτες

Επισκευές – Πωλήσεις – αναβαθμίσεις – αποθήκεση καναλιών απο δορυφόρους για ελεύθερα και συνδρομητικά κανάλια.

Εμπορία κι εγκατάσταση Ασυρματικών Συσκευών
Εμπορία τηλεχειριστηρίων παντός τύπου και σχεδόν για κάθε συσκευή