Κωνσταντίνος Χαλόφτης. Στο χώρο των επισκευών απο το 1974.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ FENDER SUPER SONIC 22

20191029 101916

received 366379947445777

received 3168520906553031

received 461810417792034

received 1400145036799560

received 1276447465849896

received 739086829891734