Πλακέτα Sony PS6400 JAE2402-322 LCD Main Board Τιμή 60,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Sony PS6400 JAE2402-322 LCD Main Board Τιμή 60,00€

Πλακέτα Sony T-con Board 404652ASNC6LV4.5 Τιμή 40,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Sony T-con Board 404652ASNC6LV4.5 Τιμή 40,00€

Πλακέτα Sony Power Supply Unit 1-876-467-21 Τιμή 75,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Sony Power Supply Unit 1-876-467-21 Τιμή 75,00€

Screen Cable Pair YS0906 002162 YS0910 002162 LE40B620R3W Τιμή 10,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Screen Cable Pair YS0906 002162 YS0910 002162 LE40B620R3W Τιμή 10,00€

Samsung BN96-10076A Ribbon Cable for LE40B620R3W Τιμή 20,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Samsung BN96-10076A Ribbon Cable for LE40B620R3W Τιμή 20,00€

Πλακέτα Samsung LE40B620R3W T-Con Board 2009FA7M4C4LVO.9 Τιμή 40,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung LE40B620R3W T-Con Board 2009FA7M4C4LVO.9 Τιμή 40,00€

Πλακέτα Samsung Main AV Board BN41-01167B BN94-02653N LE40B620R3W Τιμή 65,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung Main AV Board BN41-01167B BN94-02653N LE40B620R3W Τιμή 65,00€

Πλακέτα LG Power Supply Board EAX61289501/12 Τιμή 75,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα LG Power Supply Board EAX61289501/12 Τιμή 75,00€

Πλακέτα Samsung Inverter 4H.V2358.011 /C2 V235-001 Τιμή 15,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung Inverter 4H.V2358.011 /C2 V235-001 Τιμή 15,00€

Πλακέτα T400XW01 V0 CTRL BD 06A60 1A T Con Board LE40S86BD Τιμή 40,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα T400XW01 V0 CTRL BD 06A60 1A T Con Board LE40S86BD Τιμή 40,00€

Πλακέτα samsung Main AV BN94-01609A BN41-00879B LE40S86BD Τιμή 65,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα samsung Main AV BN94-01609A BN41-00879B LE40S86BD Τιμή 65,00€

Πλακέτα Samsung BN44-00167B Power Supply Board LE40S86BD Τιμή 65,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung BN44-00167B Power Supply Board LE40S86BD Τιμή 65,00€

Samsung BN59-01174D Wi-Fi Module WIDT30Q Τιμή 15,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Samsung BN59-01174D Wi-Fi Module WIDT30Q Τιμή 15,00€

BN96-39891A and BN96-39823C FFC CABLES Samsung UE43MU6122K Τιμή 20,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο BN96-39891A and BN96-39823C FFC CABLES Samsung UE43MU6122K Τιμή 20,00€

Samsung BN96-35345B P-Function Board 39955A CVB7A21-5 UE43MU6122K Τιμή 10,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Samsung BN96-35345B P-Function Board 39955A CVB7A21-5 UE43MU6122K Τιμή 10,00€

Samsung EU43MU6122K Speakers BN96-35007A Τιμή 20,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Samsung EU43MU6122K Speakers BN96-35007A Τιμή 20,00€

Πλακέτα BN94-12643K Samsung Main Board BN41-02568B UE43MU6122K Τιμή 65,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα BN94-12643K Samsung Main Board BN41-02568B UE43MU6122K Τιμή 65,00€

Πλακέτα Samsung BN44-00806A Power Supply Board UE43MU6122K Τιμή 65,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung BN44-00806A Power Supply Board UE43MU6122K Τιμή 65,00€

Πλακέτα Samsung Power Supply BN44-00264A H40F1_9SS Τιμή 70,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα Samsung Power Supply BN44-00264A H40F1_9SS Τιμή 70,00€

Πλακέτα POWER SUPPLY BN96-0258 PSLF201501A REV1.0 SAMSUNG Τιμή 55,00€

Posted in Μεταχειρισμένα, Πλακέτες τηλεοράσεων LCD, Πωλήσεις ειδών | Tagged , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλακέτα POWER SUPPLY BN96-0258 PSLF201501A REV1.0 SAMSUNG Τιμή 55,00€